Jukon&Achilles

Výstavnictví

Rozdělení plemen, jejich zařazení má na starosti FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE – mezinárodní kynologická federace (FCI) v Belgii.

 

Na zasedání FCI v prosinci 1987 v Jeruzalémě bylo rozhodnuto, že od 1.1. 1990 se budou všechna plemena dělit do 10 skupin:

 

 1. psi ovčáčtí, pastevečtí, s vyjímkou švýcarských salašnických psů
 2. pinčové a knírači, psi dogovití, švýcarští salašničtí psi
 3. teriéři
 4. jezevčíci
 5. špicovití a severská primitivní plemena
 6. honiči a barváři
 7. ohaři
 8. slídiči, retrívři a vodní psi
 9. společenští psi
 10. chrti a přibuzná plemena

Českou kynologii zastupuje v FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU).

 Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:

a)      oblastní

b)      klubové (CAC)

c)      speciální (CAC)

d)     národní (CAC)

e)      mezinárodní (CAC, CACIB-FCI)

 

Oblastní výstavy – přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních výstav mohou být speciální výstavy chovatelských klubů.

 

Klubové výstavy se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR – pro plemena, sdružená v pořadatelském klubu. Podmínky účasti a zadávání klubových titulů upravuje statut klubu a musí být zveřejněny v propozicích.

 

Speciální výstavy se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR – pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou.

 

Národní výstavy se zadáváním CAC – přístupné pro všechna plemena.

 

Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC a Čekatelství mezinárodního šampionátu kráci FCI – CACIB (dále jen CACIB) přípustné pro všechna plemena.

Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI,

Přihlášky si zájemce vyžádá u pořadatele výstavy nebo se informuje u ČMKU.

 Výstavní třídy

 a)      pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

         b)      Rozdělení psů do tříd:

  • třída dorostu 6-9 měsíců
  • třída mladých 9-18 měsíců
  • třída otevřená od 15 měsíců
  • třída pracovní od 15 měsíců, je na výstavách přípustná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Německých dog se tato třída netýká.
  • třída šampionů od 15 měsíců, je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo titul šampiona některé ze členských zemí FCI
  • třída veteránů od 9 let
  • mimo konkurenci, v této třídě je možné představit psy bez nároků na klasifikaci a pořadí.
  • třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze s titulem klubového vítěze.

    

   Pro zařezení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Pro zařazení do třídy pracovní a šampionů (event. Vítězů) je nutné přiložit k přihlášce fotokopii dokladu o vykonané zkoušce, resp. O přiznaném ocenění. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.