Jukon&Achilles

Výživa

Krmení

Z dnes známých  plemen psů zaujímá doga zvláštní postavení. Je jedním z největších a nejsilnějších psů, s nimiž se můžeme setkat. Její chov vyžaduje určitý stupeň znalostí z oblastí anatomie, fyziologie a psychologie psa jako druhu a k těmto znalostem se nikoliv v neposlední řadě, ale spíše jako základ řadí znalosti správné výživy.

 

Z hlediska správné výživy patří německá doga mezi nejnáročnější plemena psů. Zde by měl každý budoucí chovatel kriticky posoudit, zda má opravdu dostatek prostředků a odhodlání věnovat náležitou pozornost tomuto překrásnému plemeni a možnosti poskytnout mu vše co potřebuje. Z druhé strany však je nejlepší odměnou pro každého z nás, když vidíme, jak před námi roste zdravé a harmonické zvíře, ztělesnění elegance a síly.

 

Výživa je však pouze jedním i když hlavním činitelem vnějšího prostředí. Na výživu psa má velký vliv fyziologický stav jeho organismu, především potom stav nervové soustavy, která řídí průběh všech životních procesů a tedy i proces správného a účelného využití živin. V praxi je proto nezbytné a bezpodmínečně nutné uplatňovat poznatky nauky o výživě a vytvářet pro německé dogy optimální životní podmínky se zřetelem nejen k výživě, ale i správnému ustájení, ošetřování, pohybovému režimu, zachování zásad hygieny chovu atd.

 

Úvodem je třeba předeslat, že výživa německé dogy má některé odlišnosti, které je nutné respektovat. Z fyziologie je známo, že doba aktivního růstu německé dogy je jedna z nejdelších, což je pochopitelně ovlivněno velikostí plemene. Německá doga roste nejintenzivněji v odbobí od třetího do desátého týdne života,kdy má absolutně nejvyšší požadavky na přísun živin a energie v přepočtu na kg živé hmotnosti. Velmi rychlý a intenzivní růst také probíhá mezi 3. a 6. měsícem stáří. V tomto období doga dosahuje nejvyšší hmotnostní a výšikový nárůst. Poměrrně rychlý je růst do stáří jednoho roku a podstatně pomalejší  je v období mezi prvním a druhym rokem života. Tělesný růst je ukončen v období před druhým rokem, což je ve srovnání smalými plemeny psů o celý rok později.

Pokud chceme dosáhnout správného a proporcionálního růstu dogy je nezbytné, abychom celou růstovou periodu podchytili co nejdříve. Základem zdravého a vyspělého psa je ovšem dobrý zdravotní stav a kondice březí feny, v níž se růstové možnosti fixují jako výsledek praktické realizace genetických vlastností obou rodičů. Fena, budoucí matka, péče o ni a starost o její výživu je tedy výchozím mojmentem celé naší chovatelské práce.